Cauta oferta cu ID:
ID
Vanzari
Inchirieri

Acte de proprietate apartamente

A. Contract de vanzare-cumparare incheiat cu o unitate de stat (ICRAL, DAFI, ROMCONFORT etc.)

B. Contract de construire incheiat cu OCLPP Bucuresti. Aceste contracte sunt insotite, in mod obligatoriu, de procesul verbal de predare-primire-receptie, incheiat cu unitatea contractanta. Exceptie: in unele cazuri (foarte rare), procesul verbal este inclus in contractul de vanzare-cumparare, cazuri in care acest contract cuprinde urmatoarea clauza: ,,Procesul verbal de predare-primire face parte integranta din prezentul contract''. Aceste contracte de vanzare-cumparare sau de construire cuprind si clauze referitoare la modul de achitare a apartamentului: 1) achitare integrala la data incheierii contractului (caz in care exista mentiunea ,,Achitat integral'' sau ,,Plata integrala''). 2) achitarea pretului in rate, caz in care la rubrica ,,Pretul contractului'' apare mentiunea ,,avans ______ lei si imprumut _____ lei''. Creditul poate fi acordat de C.E.C., DAFI, ROMCONFORT sau unitatea la care era angajat proprietarul la acea data. In aceste situatii, contractul de vanzare-cumparare si de construire sunt insotite de contractele de imprumut in baza carora s-au acordat aceste credite. La acordarea creditului, unitatile creditoare au solicitat inscrierea la Judecatoria competenta a unei ipoteci asupra apartamentului si a interdictiei de instrainare a acestuia. La achitarea integrala a creditului, proprietarul prezinta judecatoriei adresa eliberata de unitatea creditoare care confirma achitarea integrala a apartamentului, urmand ca in baza acestei adrese, judecatoria sa radieze ipoteca si interdictia de instrainare. Exceptii: Exista situatii in care ipoteca si interdictia de instrainare nu au fost inscrise la Judecatorie, desi creditul a fost acordat. La vanzarea apartamentului, proprietarul trebuie sa prezinte: 1) contractul de imprumut care sa cuprinda mentiunea radierii de catre Judecatorie a ipotecii si a interdictiei de instrainare sau 2) adresa eliberata de unitatea care a acordat creditul, din care rezulta ca acesta a fost achitat integral

C. Contracte de vanzare-cumparare sau donatie, autentificate la notariat

D. Certificat de mostenitor care atesta faptul ca apartamentul a fost dobandit de proprietarii actuali prin mostenire. Acesta va fi insotit in mod obligatoriu de actele de proprietate ale defunctului.

E. Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, partaj etc., in baza careia apartamentul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului proprietar

Acte de proprietate terenuri

1) Contract de vanzare-cumparare sau donatie, autentificate prin notariat, prin care s-au dobandit atat terenul, cat si constructia.

2) Certificat de mostenitor care atesta faptul ca imobilul a fost dobandit de actualii proprietari prin mostenire, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului.

3) Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, partaj etc., in baza careia imobilul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului proprietar.

4) Titlu de proprietate, eliberat de Comisia Judeteana de Stabilire a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor. Aceste titluri de proprietate s-au eliberat proprietarilor carora li s-a reconstituit sau constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor, in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Acte de proprietate imobile (terenuri + constructii)

1) Contract de vanzare-cumparare sau donatie, autentificate prin notariat, prin care s-au dobandit atat terenul, cat si constructia.

2) Certificat de mostenitor care atesta faptul ca imobilul a fost dobandit de actualii proprietari prin mostenire, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului.

3) Contract de vanzare-cumparare sau donatie autentificate prin notariat, prin care s-a dobandit terenul si autorizatia de construire si certificat de urbanism, ambele eliberate de Primarie, pentru constructie.

4) Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, partaj etc., in baza careia imobilul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului proprietar.

Cartea funciara | Vanzare - Cumparare | Acte de proprietate

Imobiliare Constanta - Apartamente in Constanta - Vanzari Terenuri