Cauta oferta cu ID:
ID
Vanzari
Inchirieri

Vanzare - Cumparare

Documentatia necesara perfectarii contractului de vanzare-cumparare

CAZUL I Actele de proprietate ale imobilului au fost transcrise la Judecatorie 1. Actele de proprietate ale imobilului 2. Certificat fiscal eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite 3. Certificat de sarcini eliberat de Judecatorie 4. Documentatia cadastrala

CAZUL II Actele de proprietate ale imobilului nu au fost transcrise la Judecatorie 1. Actele de proprietate 2. Certificat fiscal eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite 3. Extras de carte funciara eliberat de Judecatorie Certificatul fiscal - atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat. Certificatul de sarcini - este eliberat de Judecatorie numai in baza actelor de proprietate care poarta mentiunea transcrierii la Judecatorie (aceasta operatiune a putut fi indeplinita numai pana la data de 01.07.1999, data de la care s-a trecut la sistemul de evidenta prin cartea funciara). Certificatul de sarcini atesta faptul ca apartamentul este sau nu grevat de ipoteci, comandamente, privilegii etc. Extrasul de carte funciara - este eliberat de Judecatorie in baza actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului. Intabularea este obligatorie pentru: - toate actele de instrainare incheiate dupa data de 01.07.1999; - toate actele de proprietate care nu au fost transcrise la Judecatorie pana la data de 01.07.1999. Extrasul de carte funciara cuprinde toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului: 1) descrierea imobilului 2) numele si prenumele proprietarilor 3) actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea 4) sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.

Cartea funciara | Vanzare - Cumparare | Acte de proprietate

Imobiliare Constanta - Apartamente in Constanta - Vanzari Terenuri